De långa tillståndsprocesserna är ett stort hinder för vår samhällsomställning, men det största hindret är trots allt bristen på fungerande kommunikation och samarbete mellan alla berörda parter. Om vi lyckas lösa det kommer tillståndsprocesserna inte alls stå i vägen utan snarare bana väg för att vi ska klara klimatmålen.

Sektionschef WSP

Jonas Rune

De långa tillståndsprocesserna är ett stort hinder för vår samhällsomställning, men det största hindret är trots allt bristen på fungerande kommunikation och samarbete mellan alla berörda parter. Om vi lyckas lösa det kommer tillståndsprocesserna inte alls stå i vägen utan snarare bana väg för att vi ska klara klimatmålen.

Jonas Rune

Sektionschef WSP