Claës af Burén

Team Manager Energy

bild 1

För att kunna lösa elekvationen krävs snarast en ökad samordning mellan länder, regioner och myndigheter samtidigt som ledtiderna och tillståndsprocesserna måste förtydligas, förenklas och effektiviseras.

quote-mark
bild 1

Team Manager Energy

Claës af Burén

För att kunna lösa elekvationen krävs snarast en ökad samordning mellan länder, regioner och myndigheter samtidigt som ledtiderna och tillståndsprocesserna måste förtydligas, förenklas och effektiviseras.

quote-mark