Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har arbetat fram ett förslag till program för att utreda en omvandling av Vinsta från ett verksamhetsområde till en innehållsrik och karaktärsfull stadsdel med nya bostäder, arbetsplatser, skolor, parker och torg.

På beställning av Stadsbyggnadskontoret/Stockholmsstad har vi på WSP tagit fram ett fotomontage på planområdet.

Kund: Stadsbyggnadskontoret/Stockholmsstad

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har arbetat fram ett förslag till program för att utreda en omvandling av Vinsta från ett verksamhetsområde till en innehållsrik och karaktärsfull stadsdel med nya bostäder, arbetsplatser, skolor, parker och torg.

På beställning av Stadsbyggnadskontoret/Stockholmsstad har vi på WSP tagit fram ett fotomontage på planområdet.

Kund: Stadsbyggnadskontoret/Stockholmsstad