Bro- och Anläggningskonstruktion på WSP beställde en film för sitt Vega-stationsprojekt. Filmen skulle visualisera trafiken och miljön runt när banan var i drift, fokus låg mycket på omgivningen runt en broanläggning. WSP bearbetade alla modeller och renderade filmklipp.

Kund: WSP, Bro & Anläggningskonstruktion

Bro- och Anläggningskonstruktion på WSP beställde en film för sitt Vega-stationsprojekt. Filmen skulle visualisera trafiken och miljön runt när banan var i drift, fokus låg mycket på omgivningen runt en broanläggning. WSP bearbetade alla modeller och renderade filmklipp.

Kund: WSP, Bro & Anläggningskonstruktion