Stadsparken i centrala Eslöv ska få ett rejält ansiktslyft med pampiga planteringar och en helt ny lekplats med järnvägstema. Vi på DIM har tillsammans med Eslövs kommun skapat visualiseringar över hur den nya parken är tänkt att se ut. Även gestaltning och projektering av Stadsparken är gjord av WSP.

Kund: Eslövs kommun

På sträckan mellan Jämjö och Brömsebro har ett stort antal viltolyckor inträffat. Vägen blir en barriär som gör att djuren har svårt att förflytta sig från den ena sidan av vägen till den andra. Trafikverket bygger en viltpassage över motorvägen för att minska antalet viltolyckor och underlätta för djuren att röra sig.

För att visualisera det som planeras att byggas har vi tagit fram dessa bilder.

Kund: WSP, Bro & Anläggningskonstruktion