Södergatan som ligger i anslutning till Stadsparken i Eslöv ska göras om. Eftersom beställaren var nöjd med våra tidigare bilder för Stadsparken fick vi möjlighet att göra detta projekt också.

Kund: Eslövs kommun

Södergatan som ligger i anslutning till Stadsparken i Eslöv ska göras om. Eftersom beställaren var nöjd med våra tidigare bilder för Stadsparken fick vi möjlighet att göra detta projekt också.

Kund: Eslövs kommun