Slussarna i Trollhättan är över 100 år gamla och bedöms vara uttjänta 2030. Därför behöver nya slussar byggas. I Trollhättan finns det två olika förslag på placeringen av den nya slussen. Till samrådet som pågick mellan 11 september och 15 oktober 2023 har vi gjort fotomontage och 360-vyer för att visa skillnaden på påverkan av de två olika alternativen, nord och syd. 

Kund: Trafikverket

Se bilderna i 360 eller läs mer om projektet på Trafikverket

Slussarna i Trollhättan är över 100 år gamla och bedöms vara uttjänta 2030. Därför behöver nya slussar byggas. I Trollhättan finns det två olika förslag på placeringen av den nya slussen. Till samrådet som pågick mellan 11 september och 15 oktober 2023 har vi gjort fotomontage och 360-vyer för att visa skillnaden på påverkan av de två olika alternativen, nord och syd. 

Kund: Trafikverket

Se bilderna i 360 eller läs mer om projektet på Trafikverket