I Rosendal har Uppsala kommun gjort stora insatser för att skapa en hållbar stadsdel. Det blir ett område med en mix av bostäder, service och handel samt närhet till parker och natur. Ett toppmodernt system byggs också för att hantera dagvatten i Rosendal. Med hjälp av regnbäddar och ett system där vatten filtreras, fördröjs och renas skapar regnbäddarna stora fördelar.

Kommunikationen kan ibland vara komplicerad när det är många operatörer inblandade. Genom våra visuella medel blir det lättare att förmedla kommunikation mellan entreprenörerna såväl som mellan Uppsala län och allmänheten.

Vi på WSP DIM har tagit fram VR-modeller, visualiseringar och 360 panoramabilder.

Kund: Uppsala kommun

I Rosendal har Uppsala kommun gjort stora insatser för att skapa en hållbar stadsdel. Det blir ett område med en mix av bostäder, service och handel samt närhet till parker och natur. Ett toppmodernt system byggs också för att hantera dagvatten i Rosendal. Med hjälp av regnbäddar och ett system där vatten filtreras, fördröjs och renas skapar regnbäddarna stora fördelar.

Kommunikationen kan ibland vara komplicerad när det är många operatörer inblandade. Genom våra visuella medel blir det lättare att förmedla kommunikation mellan entreprenörerna såväl som mellan Uppsala län och allmänheten.

Vi på WSP DIM har tagit fram VR-modeller, visualiseringar och 360 panoramabilder.

Kund: Uppsala kommun