41 %

11 %

Stockholm

Genomsnitt

Andel sysselsatta
i kunskaps­­intensiva företag

Andel sysselsatta inom kunskaps­intensivt näringsliv i Stockholm, vilket är högst andel 
av Sveriges kommuner

Andel sysselsatta födda utanför EU/EFTA

Gällivare levererar bäst med 76 procent sysselsatta födda utanför EU/EFTA. 
58 procent är snittet 
i landet. 

76 %

58 %

Över 4 av 10 personer är äldre än 55 år i våra lands­bygds­kommuner.

Meritvärde i årskurs 9

Så stor är skillnaden
i genom­snittligt

merit­värde i årskurs 
9 mellan pendlings-kommun nära mindre stad jämfört med – pendlingskommun nära storstad

nära mindre stad

nära storstad

41 %

11 %

Stockholm

Genomsnitt

Andel sysselsatta
i kunskaps­­intensiva företag

Andel sysselsatta inom kunskaps­intensivt näringsliv i Stockholm, vilket är högst andel 
av Sveriges kommuner

Andel sysselsatta födda 
utanför EU/EFTA

Gällivare levererar bäst med 76 procent sysselsatta födda utanför EU/EFTA. 
58 procent är snittet 
i landet. 

76 %

58 %

Över 4 av 10 personer är äldre än 55 år i våra lands­bygds­kommuner.

Meritvärde i årskurs 9

Så stor är skillnaden 
i genomsnittligt merit­värde 
i årskurs 9 mellan pendlingskommun nära 
mindre stad jämfört med – pendlingskommun nära storstad

nära mindre stad

nära storstad