Mittasimme Alueiden tutkimuksessa inhimillistä pääomaa Suomen kunnissa seitsemällä eri indikaattorilla tarkastelemalla ikärakennetta, väkiluvun muutosta, muuttoliikettä, ammattiin johtavien oppilaitosten saatavuutta, hyvinvointia ja luottamusta. Olemme julkaisseet viime viikkoina teemakarttoja kustakin näistä erikseen. Oheinen kartta kertoo inhimillisen pääoman vahvuuden alueilla. Mitä tummempi väri, sen parempi tilanne. Inhimillinen pääoma on keskimäärin isojen kaupunkien ja kaupunkiseutujen vahvuus, mutta joukossa on myös pienempiä etäämpänä keskuksista sijaitsevia kuntia, jotka sijoittuvat tällä summaindikaattorilla kuntien ylimpään kymmenykseen. Hyvin sijoittuvat esimerkiksi Luoto, Eurajoki, Pietarsaari ja Ylivieska.

Väestön ikääntyminen ja heikko tuottavuuskehitys painavat maan talouden näkymiä. Suomen Pankin vuoden 2021 pitkän aikavälin ennusteessa talouskasvun ennustetaan jäävän vuosina 2021–2040 noin 1,2 prosenttiin vuodessa ja hidastuvan sen jälkeen entisestään. Jos nykyiset kehityskulut väestönkasvussa ja koulutuksessa jatkuvat, inhimillisen pääoman määrä alkaa vähentyä 2040-luvulla. Tuottavuuden kehitys on tekoälyn myötä toisaalta vähentänyt riippuvuutta ihmistyöstä, eikä kukaan voi varmasti tietää elämmekö kvanttitietokoneiden aikaa jo vuonna 2030.

Inhimillisen pääoman kehitykseen voidaan vaikuttaa panostamalla koulutukseen ja lisäämällä kannustimia kouluttautumiseen, työntekoon ja syntyvyyden kasvuun. Korkeaa osaamista tarvitaan myös vihreän siirtymän toimeenpanoon. Koulutettua työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä kasvatetaan nopeasti inhimillistä pääomaa. Politiikkatoimilla voidaan vaikuttaa pitkäjänteisemmin luomalla väestön keskuuteen luottamusta ja visio tulevaisuudesta, jota haluamme rakentaa epävarmaksi käyneessä maailmassa.

INHIMILLINEN PÄÄOMA
Alueiden tutkimuksen teemakartat ja selosteet

Nostamme viikoittain uuden karttakuvan alueiden tutkimuksen materiaalista, joita ei ole aikaisemmin julkaistu sellaisenaan. Perehdy tuloksiin! Huomioi, että uusin kartta lisätään viimeiseksi. Pystyt selamaan karttoja oikeasta yläkulmasta löytyvillä nuolinäppäimillä. 

INHIMILLINEN PÄÄOMA

SYNTYVYYS

Korkeakoulutettujen osuus työikäisistä 2019

INHIMILLINEN PÄÄOMA

OPPIlaitosten Määrä

INHIMILLINEN PÄÄOMA
INHIMILLINEN PÄÄOMA
Alueiden tutkimuksen teemakartat ja selosteet

Nostamme viikoittain uuden karttakuvan alueiden tutkimuksen materiaalista, joita ei ole aikaisemmin julkaistu sellaisenaan. Perehdy tuloksiin! Huomioi, että uusin kartta lisätään viimeiseksi. 

INHIMILLINEN PÄÄOMA

SYNTYVYYS

Mittasimme Alueiden tutkimuksessa inhimillistä pääomaa Suomen kunnissa seitsemällä eri indikaattorilla tarkastelemalla ikärakennetta, väkiluvun muutosta, muuttoliikettä, ammattiin johtavien oppilaitosten saatavuutta, hyvinvointia ja luottamusta. Olemme julkaisseet viime viikkoina teemakarttoja kustakin näistä erikseen. Oheinen kartta kertoo inhimillisen pääoman vahvuuden alueilla. Mitä tummempi väri, sen parempi tilanne. Inhimillinen pääoma on keskimäärin isojen kaupunkien ja kaupunkiseutujen vahvuus, mutta joukossa on myös pienempiä etäämpänä keskuksista sijaitsevia kuntia, jotka sijoittuvat tällä summaindikaattorilla kuntien ylimpään kymmenykseen. Hyvin sijoittuvat esimerkiksi Luoto, Eurajoki, Pietarsaari ja Ylivieska.

Väestön ikääntyminen ja heikko tuottavuuskehitys painavat maan talouden näkymiä. Suomen Pankin vuoden 2021 pitkän aikavälin ennusteessa talouskasvun ennustetaan jäävän vuosina 2021–2040 noin 1,2 prosenttiin vuodessa ja hidastuvan sen jälkeen entisestään. Jos nykyiset kehityskulut väestönkasvussa ja koulutuksessa jatkuvat, inhimillisen pääoman määrä alkaa vähentyä 2040-luvulla. Tuottavuuden kehitys on tekoälyn myötä toisaalta vähentänyt riippuvuutta ihmistyöstä, eikä kukaan voi varmasti tietää elämmekö kvanttitietokoneiden aikaa jo vuonna 2030.

Inhimillisen pääoman kehitykseen voidaan vaikuttaa panostamalla koulutukseen ja lisäämällä kannustimia kouluttautumiseen, työntekoon ja syntyvyyden kasvuun. Korkeaa osaamista tarvitaan myös vihreän siirtymän toimeenpanoon. Koulutettua työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä kasvatetaan nopeasti inhimillistä pääomaa. Politiikkatoimilla voidaan vaikuttaa pitkäjänteisemmin luomalla väestön keskuuteen luottamusta ja visio tulevaisuudesta, jota haluamme rakentaa epävarmaksi käyneessä maailmassa.