Det är trångt i spåren, Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling. Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. Målet är en säker och tillgänglig station där det blir enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa smidigt, grönt och tryggt.

WSP bearbetade alla 3D modeller, modellerade, texturerade och renderade samtliga filmklipp, när renderingarna var klara klippte Gullers Group ihop filmen med tillhörande berättarröst.

Kund: Trafikverket

Det är trångt i spåren, Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling. Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. Målet är en säker och tillgänglig station där det blir enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa smidigt, grönt och tryggt.

WSP bearbetade alla 3D modeller, modellerade, texturerade och renderade samtliga filmklipp, när renderingarna var klara klippte Gullers Group ihop filmen med tillhörande berättarröst.

Kund: Trafikverket