Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. Kapaciteten ökar på sträckan och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar. Bygget startade hösten 2017. Fyra spår mellan Malmö och Lund beräknas vara i full drift i december 2023. I detta projekt tog WSP DIM fram en 360 viewer. De gjorde 3st olika 360 punkter per station så att man lätt kan "hoppa" mellan de olika perrongerna och stationerna.

Kund: Trafikverket

Se 360 här

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. Kapaciteten ökar på sträckan och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar. Bygget startade hösten 2017. Fyra spår mellan Malmö och Lund beräknas vara i full drift i december 2023.

I detta projekt tog WSP DIM fram en 360 viewer. De gjorde 3st olika 360 punkter per station så att man lätt kan "hoppa" mellan de olika perrongerna och stationerna.

Kund: Trafikverket

Se 360 här