En ny stadsdel, Långåkra, växer fram i västra Eslöv.

Landskapsavdelningen på WSP arbetar i projektet tillsammans med Eslövs kommun. Vi på DIM hjälpte till att ta fram tre visualiseringar över det tänkta området.

Kund: Eslövs kommun

En ny stadsdel, Långåkra, växer fram i västra Eslöv.

Landskapsavdelningen på WSP arbetar i projektet tillsammans med Eslövs kommun. Vi på DIM hjälpte till att ta fram tre visualiseringar över det tänkta området.

Kund: Eslövs kommun