T&I avdelningen på WSP önskade en visionsbild som symboliserar deras avdelning. Vi på DIM gjorde en bild som representerar allt de gör på sin avdelning.

Kund: WSP, Transport & Infrastructure

T&I avdelningen på WSP önskade en visionsbild som symboliserar deras avdelning. Vi på DIM gjorde en bild som representerar allt de gör på sin avdelning.

Kund: WSP, Transport & Infrastructure