Alnängarna är ett landskapsprojekt som WSP genomförde tillsammans med lanskapsavdelningen för Örebro kommun. Projektet innebär att rusta upp en park med badplats.

WSP hjälpte kunden genom att skapa visuella representationer, inklusive ett fotomontage samt 3D-bilder för både sommar- och vinterförhållanden. Utmaningen låg i att endast ha tillgång till 2D-ritningar som underlag, vilket krävde att WSP skapade en 3D-modell av parken för att sedan kunna visualisera och förverkliga projektets vision.

Kund: Örebro kommun

Alnängarna är ett landskapsprojekt som WSP genomförde tillsammans med lanskapsavdelningen för Örebro kommun. Projektet innebär att rusta upp en park med badplats.

WSP hjälpte kunden genom att skapa visuella representationer, inklusive ett fotomontage samt 3D-bilder för både sommar- och vinterförhållanden. Utmaningen låg i att endast ha tillgång till 2D-ritningar som underlag, vilket krävde att WSP skapade en 3D-modell av parken för att sedan kunna visualisera och förverkliga projektets vision.

Kund: Örebro kommun