Avdelningen Bro & Anläggningskonstruktion på WSP har ett ramavtal med Ålands landskapsregering i samband med Ålands stora brobytarprojekt. WSP ska konstruera sex olika broar. Fem av broarna är så kallade samverkansbroar, medan den sjätte bron är en bågbro av typen Langerbalk.

I detta projekt tog Visual fram 3D-visualiseringar samt fotomontage över de nya broarna. Det gjordes 2st bilder per bro och en webbaserad kartlösning där man kan se placering av broarna samt växla mellan de olika bilderna.

Se kartlösning här

Kund: WSP, Bro & Anläggningskonstruktion

Avdelningen Bro & Anläggningskonstruktion på WSP har ett ramavtal med Ålands landskapsregering i samband med Ålands stora brobytarprojekt. WSP ska konstruera sex olika broar. Fem av broarna är så kallade samverkansbroar, medan den sjätte bron är en bågbro av typen Langerbalk.

I detta projekt tog Visual fram 3D-visualiseringar samt fotomontage över de nya broarna. Det gjordes 2st bilder per bro och en webbaserad kartlösning där man kan se placering av broarna samt växla mellan de olika bilderna.

Se kartlösning här

Kund: WSP, Bro & Anläggningskonstruktion